Back to top

Felhívások

Civil szervezetek infrastrukturális és eszközfejlesztése

A TOP-7.1.1-16-H-007-4 számú, Civil szervezetek infrastrukturális és eszközfejlesztése című felhívás célja, hogy  biztosítsa a Helyi Közösség Fejlesztési Stratégiában megfogalmazott átfogó cél,  vagyis a „város kulturális és közösségi életének fejlődése, ami pozitívan hat az akcióterületen élők életszínvonalára” elérését, valamint hozzájáruljon HKFS-ben meghatározott 2. specifikus cél, „a város közösségi életének dinamizálása, a helyi identitástudat erősítése a közösségi  programok, rendezvények, képzések számának növelésével a népesség megtartás érdekében” eléréséhez kulturális, művészeti, sport és egyéb, közösségformáló és közösségépítő, identitástudatot növelő rendezvények, programok, események formájában.  Az akcióterületen működő nagyszámú civil és nonprofit szervezet infrastrukturális megerősítése - tőkehiányuk okán – csak támogatások, pályázati pénzek bevonásával lehetséges. A felhívás lehetőséget biztosít számukra, hogy partnerségben infrastrukturális, eszközbeszerzési beruházásaikat jelen támogatás igénybevételével valósítsák meg.

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 56.666.667 Ft.

Letölthető dokumentumok:

Közösségi programok és rendezvények megvalósítása a társadalmi befogadás erősítése és a közösségfejlesztés érdekében

A TOP-7.1.1-16-H-007-2 számú Közösségi programok és rendezvények megvalósítása a társadalmi befogadás erősítése és a közösségfejlesztés érdekében” című felhívás célja, hogy  biztosítsa a Helyi Közösség Fejlesztési Stratégiában megfogalmazott átfogó cél,  vagyis a „város kulturális és közösségi életének fejlődése, ami pozitívan hat az akcióterületen élők életszínvonalára” elérését, valamint hozzájáruljon HKFS-ben meghatározott 2. specifikus cél, „a város közösségi életének dinamizálása, a helyi identitástudat erősítése a közösségi  programok, rendezvények, képzések számának növelésével a népesség megtartás érdekében” eléréséhez kulturális, művészeti, sport és egyéb, közösségformáló és közösségépítő, identitástudatot növelő rendezvények, programok, események formájában.

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 133.333.333 Ft.

Letölthető dokumentumok:

Városrészek rehabilitációja

A TOP-7.1.1-16-H-007-1 azonosító számú helyi pályázati felhívás a Kiskunfélegyháza Városáért Helyi Közösség Fejlesztési Stratégiájának cselekvési tervében szereplő 3. specifikus cél – Az akcióterület jelentősebb közterületeinek közösségi, szabadidős célú modernizációja, fejlesztése – célkitűzéseinek megvalósítása érdekében „Városrészek rehabilitációja” (kulcsprojekt), szabadidős közösségi terek felújítása művelet végrehajtását célozza.

Jelen felhívás keretében a Kiskunfélegyháza Városáért Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájában a kulcsprojekt megvalósítására nevesített szervezet – Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata – nyújthat be helyi támogatási kérelmet.

Jelen helyi felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására 2018. év július 1. napjától kezdődően 2018. július 31-ig van lehetőség.

Letölthető dokumentumok: